Samanya Adhyayan Prarambhik Pareeksha: Bhouthik Bhugol Chitron Mai (Jalvayu Evam Samudra Vigyan

GS PT Physical Geography In Diagrams (JALVAYU & SAMUDRA VIGYAN)

Samanya Adhayayan Prarambhik Pareeksha : Bhoutik Bhugol Chitron Mai (Bhu Akriti Vigyan)

GS PT Physical Geography In Diagrams (BHUAKRITI VIGYAN)

Manchitron Dwara Bhugol

ITIHAS EVAM DHAROHAR MANCHITRO DWARA